Meeting Academic Board 7-06-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 7 de xuño de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3. - Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Fátima Manuela da Silva Leal; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 5 de xuño de 2018

O Secretario de la CAPD

Date: 
Thursday, June 7, 2018 - 12:00